Heeft u nog vragen?

Wij willen u graag helpen om zo snel mogelijk de gewenste informatie te vinden. Wij hebben hier een aantal acties voor u.

Meer informatie over...
Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

De belangstelling voor de beheersverordening groeit nog steeds! De adviseurs van Tonnaer merken het in de dagelijkse praktijk dat veel gemeenten nog niet de mogelijkheden kennen van dit nieuwe planologische beleidsinstrument. Tonnaer is een van de eerste adviesbureaus die actief met de beheersverordening zijn omgegaan. Wij willen graag onze kennis van en ervaring met dit instrument delen en hebben daarom deze website gemaakt.

Vindt u op deze website niet wat u zoekt of heeft u verder nog vragen, dan kunt u die altijd aan ons stellen.

Lees meer over De luchtfoto verordening

De luchtfoto verordening

Dit model is gelieerd aan het model van VNG welke in 2011 is uitgebracht. Deze lijn van beheersverordeningen hanteert meer de luchtfoto in samenhang met een bouwregeling. Daarmee wijkt deze wijze van planologische regeling af van het wel bekende bestemmingsplan. Alleen de bestaande feitelijk aanwezige functies en bebouwing worden vastgelegd met eventuele ruimte voor kleine, ruimtelijk en functioneel ondergeschikte, uitbreidingsmogelijkheden.

De beheersverordening in het nieuws

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.