Heeft u nog vragen?

Wij willen u graag helpen om zo snel mogelijk de gewenste informatie te vinden. Wij hebben hier een aantal acties voor u.

Meer informatie over...
Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

De belangstelling voor de beheersverordening groeit nog steeds! De adviseurs van Tonnaer merken het in de dagelijkse praktijk dat veel gemeenten nog niet de mogelijkheden kennen van dit nieuwe planologische beleidsinstrument. Tonnaer is een van de eerste adviesbureaus die actief met de beheersverordening zijn omgegaan. Wij willen graag onze kennis van en ervaring met dit instrument delen en hebben daarom deze website gemaakt.

Vindt u op deze website niet wat u zoekt of heeft u verder nog vragen, dan kunt u die altijd aan ons stellen.

Lees meer over Digitalisering eenvoudig

Digitalisering eenvoudig

Er zijn vele mogelijkheden om een beheersverordening te digitaliseren. Vaak hangt het af van de keuze voor een bepaald model. Op deze pagina vertellen wij over de wijze waarop een BVO eenvoudig gedigitaliseerd zou kunnen worden. We gaan in op de beide modellen en hoe zij op dit moment worden toegepast. Ook vind u links naar de digitale verbeelding zoals deze heden op www.ruimtelijkeplannen.nl zichtbaar is.

De beheersverordening in het nieuws

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.