Digitalisering eenvoudig

Digitalisering eenvoudig


De digitalisering van de beheersverordening is een veel besproken item. Mede doordat de beheersverordening in de RO Standaarden is ondergebracht bij de vormvrije instrumenten (zie hiervoor de Praktijkrichtlijn gebiedsgerichte besluiten)  kun je bij digitaliseren ook alle kanten op. Zou de SVBP van toepassing worden verklaard op de digitale beheersverordening dan zou dat betekenen dat een beheersverordening ook inhoudelijk opgebouwd zou moeten worden als zijnde een bestemmingsplan. Om de maker de vrijheid te geven om zelf te bepalen hoe de kaart en inhoud van een beheersverordening eruit gaan zien zal het instrument onderdeel blijven van het imro-model voor vormvrije plannen. Groot nadeel van het feit dat de beheersverordening onder de gebiedsgerichte besluiten valt is dat u niet de beschikking krijgt over mooie digitale kleuren, lijnen of arceringen. Een digitale beheersverordening zal dus altijd bestaan uit grijze vlakjes. Hoe meer grijze vlakjes er op elkaar liggen hoe donker de tint grijs wordt weergegeven op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Eenvoudige digitalisering minimalistisch

De gemeente Den Haag heeft er voor gekozen om met de beheersverordening aan te sluiten bij de vorm van een bestemmingsplan. Dit betekent dat je ook graag gebruik zou willen maken van de opbouw en structuur die de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen biedt. Dit blijft echter voorlopig nog niet mogelijk. Om toch de ‘look and feel’ te krijgen die men beoogt is er voor gekozen om de kaart op te zetten en te tekenen als een bestemmingsplan met daarbij behorende standaard software. De kaart wordt daarna als pdf gekoppeld aan een digitaal plangebied. Redelijk vergelijkbaar met de wijze waarop veel gemeenten om gaan met een digitale structuurvisie.
Dit betekent dat er geen interactieve raadpleegbaarheid kan plaats vinden zoals dat wel mogelijk is bij een digitaal bestemmingsplan. De gemeente heeft aan de minister gevraagd of het ministerie kan instemmen met deze wijze van ‘raadpleegbaarheid’. De minister heeft hierop gereageerd middels een brief waarin wordt aangegeven dat er gestreefd gaat worden naar vormvereisten voor de beheersverordening en het tot die tijd geoorloofd is om op deze wijze de beheersverordening te publiceren.

Via deze link kunt u een digitale beheersverordening van de gemeente Den Haag bekijken.
 

Eenvoudige digitalisering VNG-model

Het VNG-model heeft het feitelijk bestaande gebruik als uitgangspunt. Veel zaken die vroeger op een plankaart zouden terugkomen zijn nu opgenomen in separate inventarisatiekaarten die onderdeel vormen van de bijlage op de toelichting van de beheersverordening. Hierdoor is de digitalisering van dit model redelijk sober en eenvoudig. In dit model wordt ervoor gekozen om voornamelijk de belangrijkste belemmeringen en niet planologisch benutte ruimte uit het vigerende beleid, te coderen.
Ondanks de soberheid van de plankaart wordt hier wel uitgegaan van een raadpleegbaarheid, zij het met een minimaal aantal objecten. De objecten zijn voornamelijk gecodeerd als besluitsubvlakken, maar zijn wel aanklikbaar en de daarbij behorende gebiedsregels worden getoond.

Via deze link kunt u een digitale beheersverordening van de gemeente Utrecht bekijken.
  

Meer weten?

Voor verdere uitgebreidere informatie over de digitalisering van de beheersverordening kunt u ook terecht op de wiki pagina van Geonovum. Heeft u nog een vraag over een eenvoudige vorm van digitalisering, dan kunt u deze stellen aan ing. Roel van Wijk.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » digitalisering eenvoudig