Over deze website

Over deze website


Deze website is vervaardigd voor hen die meer informatie willen vergaren over het instrument de beheersverordening. De site geeft informatie over deze verordening in algemene zin, maar ook allerlei specifieke zaken omtrent deze. De informatie op de website beheersverordeningen.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de directie van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V., hierna TAO. Beheer van deze website wordt inhoudelijk uitgevoerd door medewerkers van TAO en technisch door FJ-Design.
  

Beeldmateriaal

TAO heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Tonnaer wenden via info@tonnaer.nl.
 

De inhoud van beheersverordeningen.nl

Deze website wordt met zorg geredigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website beheersverordeningen.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

TAO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website beheersverordeningen.nl of op websites waarnaar wordt verwezen. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de verantwoordelijke instantie. Mocht deze website informatie bevatten waarvan het vermoeden bestaat dat deze onjuist is, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een email te sturen naar het emailadres van TAO, info@tonnaer.nl

Ook als u vragen heeft of een verzoek voor extra informatie/items op deze website kunt u het algemene info@tonnaer.nl gebruiken. Wij zullen uw verzoek door onze inhoudelijke deskundige laten beoordelen en beantwoorden. Als uw verzoek of vraag daar aanleiding voor geeft zullen wij de informatie op deze website uitbreiden en/of aanvullen.
  

PDF -documenten

Op deze website wordt soms verwezen naar documenten in PDF-indeling (Portable Document Format). Om deze documenten te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. U kunt dit programma gratis downloaden en installeren.
  

Auteurs van de website www.beheersverordeningen.nl

Vragen of opmerkingen?

Met vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@tonnaer.nl

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » over deze website