Digitalisering uitgebreid

Digitalisering uitgebreid


Bij een uitgebreide digitalisering van een beheersverordening wordt uitgegaan van een digitale raadpleegbaarheid naar analogie van een digitaal bestemmingsplan. Dit betekent dat er velerlei vlakken aanwezig zijn met eigen informatie waarbij met een klik op het vlak de desbetreffende informatie opgevraagd kan worden. Dit zal in de regel veelal voorkomen bij bestemmings-verordeningen.

In de Handreiking Beheersverordening van de VNG wordt aangegeven dat het coderen van een bestemmingsverordening erg bewerkelijk is en dat geadviseerd wordt om niet aan te sluiten bij de SVBP. Dit is een gemiste kans, want in principe kan er maar op één onderdeel niet aangesloten worden bij de SVBP en dat is de digitale weergave van het kaartbeeld. De landelijke voorziening ondersteunt (nog) geen digitale opmaak zoals deze wel voor het bestemmingsplan of de structuurvisie is geregeld.

Dat de digitale opmaak op dit moment niet mogelijk is, behalve grijze vlakken, wil niet zeggen dat er geen goede digitale raadpleegbaarheid behaald kan worden. Bij een juiste opbouw is met ieder ro-softwarepakket een goede raadpleegbare plankaart (verbeelding) voor de beheersverodening te vervaardigen. Zonder dat dit meer werk kost dan het normale tekenwerk van een bestemmingsplankaart!

 

Digitale teksten van de beheersverordening

Net als bij een bestemmingsplan kunnen teksten volledig in html of xml geïntegreerd worden. Wilt u gebruik maken van digitale planteksten (xml) dan is dit bij een beheersverordening ook mogelijk. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

 

Naast digitale planteksten kunt u natuurlijk ook kiezen voor het veelal gebruikte html-document of pdf-bestand. Om een goede digitale raadpleegbaarheid te creëren adviseren wij om alle teksten in html om te zetten en te koppelen aan de juiste vlakken. De wijze waarop kan op een vergelijkbare wijze geschieden als bij een bestemmingsplan.

 

Opnemen van analoge vebeelding(en)

De digitale kaart kent helaas geen kleuren, arceringen of lettertekens. Het verdient dan ook de aanbeveling om bij de digitale kaart ook de analoge kaartbladen digitaal als pdf mee uit te wisselen. Hierdoor kan de burger of beleidsmedewerker alsnog in kleur bekijken wat er waar op welke locatie geldig is. Ook kan het handig zijn om in de digitale planktekst (html of xml) een plaatje op te nemen van het plangebied met daarop waar welke kaartbladen van toepassing zijn. Daarbij kunnen ook de links naar de desbetreffende kaartbladen opgenomen worden.

Via deze link kunt u een digitale beheersverordening (bvo) van de gemeente Loon op Zand bekijken.

 

Meer weten?

Voor verdere uitgebreidere informatie over de digitalisering van de beheersverordening kunt u ook terecht op de wiki pagina van Geonovum. Heeft u nog een vraag over een uitgebreide vorm van digitalisering, dan kunt u deze stellen aan ing. Roel van Wijk.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » digitalisering uitgebreid